Overskrift


Litterære institutioner

- guide til institutioner, der beskæftiger sig med dansk litteratur


Det danske akademi
http://www.danskeakademi.dk
Indeholder oplysninger om akademiets medlemmer, historie, priser m.m. Dansk version

Center for Børnelitteratur
http://www.cfb.dk/
information om centret, arrangementer m.m. - dansk og engelsk version

Dansklærerforeningen
http://www.dansklf.dk/
Indeholder information om foreningens fem sektioner, forlagets udgivelser heriblandt tidsskrifter og mulighed for at søge i Aage Jørgensens litteraturhistoriske bibliografi. Dansk version.

Dansk Forfatterforening
http://www.danskforfatterforening.dk
- rummer 5 faglige grupper: Gruppen af skønlitterære forfattere, Lyrikergruppen, Gruppen af forfattere af børne- og ungdomsbøger, Gruppen af forfattere af faglitteratur og Dansk Oversætterforbund - mulighed for at finde oplysninger om optagelse, kurser m.m. - dansk og engelsk version

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
http://www.dsl.dk
- her kan man læse om selskabet og dets udgivelser og igangværende projekter (kun dansk version)

Fondet for dansk-norsk samarbejde
http://www.dansk-norsk.no
Fondet er et bilateralt fond, der arbejder på at øge forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Norge bl.a. ved afholdelse af litteraturseminarer. På fondets hjemmeside findes kalender og programmer (kun norsk version)

Kunststyrelsen
http://www.kunststyrelsen.dk/
- Kunststyrelsen.dk samler information fra Statens Kunstfond, Kunstrådet og Kunststyrelsen. Her oplyses om: Tilskudsordninger, som administreres af Kunststyrelsen Råd, udvalg og organer bag den statslige kunststøtte & International kulturudveksling og EU's Kultur 2000-program. Kun på dansk.

Litteraturkritikernes Lav
http://www.kritikerlavet.dk/
Formålet med Litteraturkritikernes lav er at repræsentere danske litteraturkritikere og varetage deres interesser. Kun på dansk.

Nordisk råd
http://www.norden.org
Nordisk råds hjemmeside med information om Nordisk Råds Litteraturpris, støtteordninger m.m. Nordisk og engelsk version

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
http://www.oversaettercentret.dk/
-information om oversættercentret og dets aktiviteter. Indeholder bl.a. også linkguide til beslægtede institutioner i Europa (kun dansk version)

H.C. Andersen Centret
http://www.andersen.sdu.dk
- indeholder bl.a. information om centret og dets publikationer samt oversigter over H.C. Andersens liv og værker - dansk og engelsk version

Karen Blixen Museet
http://www.karen-blixen.dk
- indeholder bl.a. information om museet og om Karen Blixens liv og værker - dansk og engelsk version

Søren Kierkegaard Centret
http://www.sk.ku.dk
- indeholder bl.a. information om centret og om Søren Kierkegaards Skrifter, også information om oversættelser af Kierkegaard og om oversættelsesseminarer - dansk og engelsk version

Litterære selskaber
http://www.oversaettercentret.dk/selskaber/
Det danske Forfatter- og Oversættercenter Halds liste over litterære selskaber. Dansk version